Ovde možete videti našu ponudu fotokopiranja i štampe sa aktuelnim cenama

A4

A4 od 0-20 12.00
A4 od 21-50 10.00
A4 od 51-100 8.00
A4 od 101-150 7.00
A4 od 151-200 6.00
A4 od 201 i više 5.00

C/B štampa

A4 0-20 12.00
A4 21-50 9.00
A4 51 i više 6.00
A3 0-20 24.00  
A3 21-50 18.00  
A3 51 i više 12.00 

A3

A3 od 0-20 24.00
A3 od 21-50 20.00
A3 od 51-100 16.00
A3 od 101-150 14.00
A3 od 151-200 12.00
A3 od 201 i više 10.00
Spiralno koričenje 200-240.00
Koričenje tvrdim povezom 1050.00

Štampa u boji

A4 40.00 
A3 80.00 
Skeniranje dokumenta 30.00 
Skeniranje fotografija 120.00
Back to Top